Välkommen till LOJGuitars

LOJ GUITARS
Handbyggda gitarrer av svenska träslag som till exempel al, asp , ask, alm och björk. Varje gitarr byggs av trä som helt eller delvis kommer från den egna PEFC certifierade skogen.

För vissa delar kan jag peka ut platsen där trädet har växt. Jag kommer även att använda värmebehandlat
(www.heatwood.se) trä i en del byggen. Behandlingen ger träet en del intressanta egenskaper som kan passa till instrumentbyggen.

Tad Morose